Avtalskund - en egen cirkulationsplats online.

Det är enklare att använda återbruk än nytt.

Dessutom är det billigare, snabbare och mycket mer hållbart

För att det ska vara så krävs det en teknisk lösning som underlättar. Som känns igen och är intuitiv.

Därför har vi byggt vår cirkulära plattform som en e-handel med tydliga steg och med stöd för användaren som alla känner igen. För i slutändan är det alltid på samma sätt. Användaren bestämmer takten i förändringen. Den där riktiga förändringen som gör skillnad.

Därför gör vi det väldigt enkelt. För alla.

laptop mockup.png

Allt på samma ställe.

På er egen inloggning ser ni allt i samma vy. Inventarier, produkter som cirkulerar internt och upphandlade återbruks leverantörers produkter.

På så sätt kan ni använda det som redan finns innan ni kompletterar med annat återbruk. Klimatsmart såklart!

grafik cirk.jpg

Vilka cirkulära tjänster behöver ni i framtiden?

Att bygga egna cirkulära processer och lösningar är bra och ett steg framåt. Men det är viktigt att det inte blir isolerade processer som bara fungerar internt - och just för den egna organisationen. På place2place plattform finns det plats för växtvärk. Från inventarie, intern cirkulation, delning mellan organisationer, digitala avrop mot leverantörer av återbruk, till egen avyttring mot en cirkulär marknad.

Ni väljer själv nivå utifrån omfattningen av era behov och adderar funktionalitet när det behövs.

.

Ingenting kommer att bli som förr.

Tack o lov för det!

En gul post-it lapp på en möbel i källarförrådet bygger ingen cirkulär lösning. Excelfilen i den gemensamma mappen kommer inte heller att lösa problemet. Det vet vi nu. Först när allt återbruk är synligt i organisationen blir det tillgängligt för alla. Därför fokuserade vi på det.

Först när användaren kan få stöd online och direkt i sina funderingar kring behovet kommer det att användas. Därför blev det lika viktigt för oss.

Välkommen till en cirkulär framtid, där ingenting är som förr

Vill du få en kort rundtur i vad vår plattform kan göra för er? Boka en online demo här!

svart gul payoff intern cirkulation.png