Trollhättans Stad tecknar avtal med place2place

2023-05-10


Trollhättans Stad tecknar avtal med place2place

Trollhättans Stad inför Systemstöd för cirkulära möbelflöde från place2place. Avtalet är koncernövergripande och omfattar både Trollhättans Stad och det kommunala bolaget Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB. Avtalet är gällande i upp till 4,5 år.

.

place2place tecknar avtal med Trollhättans stad banner.png

.

Kommunen har som ambition att sänka koldioxidutsläpp och minska påverkan på miljön genom att implementera cirkulära möbelflöde för internt bruk samt funktionen att avropa återbrukad inredning direkt genom plattformen mot upphandlade avtalsleverantörer.

Återbruksverksamheten innebär en central samordning/styrning av möbelval, hantering, transporter och avyttring av möbler. En ny tjänst som möbelsamordnare tillsätts och en lokal för mellanlager av möbler anskaffas. Extra resurser tillsätts även i form av personer i arbetsmarknadsinsatser inklusive arbetsledning. Parallellt ska det kommunala bolaget Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB bygga upp en liknande process för hantering av inredning, inventarier och vissa byggmaterial.

Trollhättans Stad ser starten med cirkulära system för möbler som första steget, men ser möjligheten med flera andra produkttyper inom kommunens olika verksamheter.

.

place2place plattform – en möjlighet för samarbete

Den unika strukturen och uppsättningen av place2place molnbaserade plattform ger kommuner och företag möjlighet till individuella anpassningar men ändå ingå i framtida samarbete/delningar mellan kommuner eller samarbete mellan företag. Då grundstrukturen utgår från samma gränssnitt kan kommuner eller företag kopplas samman och dela information, inventarier eller försäljning mellan sig. Genom place2place dubbelriktade API kan även externa leverantörer ansluta för att berika plattformen med återbruk

.

Den tekniska aspekten

Användaren äger själv all data i systemet och kan när som helst ta ut den genom export till standardiserade filformat. Även statistik i realtid kan tas ut ner på användarnivå, såsom antal användare, CO2 besparing, typ av produkter, kostnadsbesparing m.m.

Webbgränssnittet är responsivt för olika webläsare och enheter samt informationssäkerhets klassificering enligt Klassa-systemet. Diversifierade användarrättigheter, stöd för SAML 2.0 SSO samt WCAG riktlinjer som bidrar till att öka tillgängligheten online för att passa alla användare.

.

place2place använder övervakade datahallar i Sverige som uppfyller skyddsnivå 2 med monitorering, eskalering och skalbarhet för bästa prestanda. All utveckling sker i Sverige vilket borgar för en stabil och säker process samtidigt som underhåll är ständigt nära våra användare i tid. Professionell support alla vardagar 08-17 av personal som är utbildade i vårt system.

.

För mer information om place2place cirkulära plattform:

👉 Boka demo online här

Kontakt kommuner och upphandlingar

Daniel Stridh

daniel@place2place.se

0765-335 333

svart gul payoff intern cirkulation.png