Investor

Framtiden är hållbar.

Egentligen tycker vi inte om att prata om framtidens kontor. Det går inte sätta det i någon form av rimlig mening. Vadå framtiden? När kommer den, i morgon eller om 5 år? Att prata om framtiden har genererat en marknad som mest handlar om….att prata om framtiden.

Events och seminarier, föreläsningar och studier. I många år har man pratat om hur det kommer bli i framtiden på våra kontor. I lika många år kan man se bakåt med en viss skepsis hur rätt man (inte) prickade. Störst intresse av att driva frågan finns hos möbeltillverkare och fastighetsbolag. Minst intresse från kunderna.

Vi pratar hellre om hållbarhet, utan den har vi ingen framtid. Vi pratar även gärna om samarbete, annars når vi aldrig fram till våra mål. Just samarbete är ordet vi alltid trycker på. Vi är ödmjuka inför den viljan som finns i branschen att samarbeta kring erbjudandet mot marknaden. Modet och förtroendet för oss som varumärke att förvalta en försäljningskanal för deras utbud och viljan att göra det tillsammans.

Vår ägarstruktur idag bygger på samarbete och engagemang. Viljan till innovation i tanke och handling, erfarenhet och mod för ett genomförande. Det stora resmålet är planerat och består av flera spännande delmål längs vägen med marknader och erbjudande som ännu inte sett dagens ljus. De som är med på vägen kommer att bidra till den, men vi gör det tillsammans.

.

För frågor om investeringar och strategiska samarbete

ola@place2place.se

0765-335 335