PLACE2PLACE MARKNADSPLATS (230101)

På place2place är vi måna om dig som kund och att din köp/säljupplevelse motsvarar dina förväntningar. Place2place uppdrag är att via kommissionsförsäljning (kommissionslag 2009:865) förmedla produkter från annonsören (kommittenten) genom försäljning på internet via digital e-handel, marknadsplatsen. Produkterna på marknadsplatsen är/skall vara av återbrukad karaktär och säljes i det skick som beskrivs i annonsen. På place2place marknadsplats strävar vi alltid efter att presentera produkternas egenskaper och utseende så verklighetstroget som möjligt med förbehåll på återgivning av färger och detaljer som kan variera p.g.a. teknikaliteter. Mindre skiljaktigheter i mått och utseende mellan presenterad produkt på marknadsplatsen och levererat exemplar kan förekomma.

Vi jobbar utifrån ”först till kvarn” vilket innebär att vi tyvärr inte kan garantera, reservera produkter innan betalning.

Vid köp eller sälj görs den juridiska affären mellan kund och place2place AB orgnr:559249-7977. Place2place vänder sig endast till företag, därför anges priser i svenska kronor exklusive moms. När du registrerar konto intygar du samtidigt att du har behörighet att binda företaget till våra villkor och är över 18 år.

Vi reserverar oss för tryck- och skrivfel på hemsidan, i annonsering och utskick. Om felaktigheter i pris, leveranstid eller andra omständigheter skulle uppstå, förbehåller sig place2place rätten att ändra detta i efterhand. Place2place tar ej ansvar för felaktiga uppgifter som publiceras av tredje part, dvs annonsören.

Om man som köpare anlitar någon av våra servicepartners gäller överenskomna tjänster direkt mellan köpare och servicepartner vilket innebär att place2place inte är avtalspart i eventuell uppgörelse.

Nedan finner du de villkor som gäller på www.place2place.se

1. Köp

För att köpa på place2place marknadsplats behöver du ha ett registrerat konto där du intygat att de uppgifter som angetts om dig och företag XXX är riktiga. Du intygar och bekräftar att du, på uppdrag av företag XXX, har rätt att utföra köp på place2place plattform. Produkter som genomgått köptransaktion förblir place2place egendom till dess de till fullo är betalda.

När vi mottagit din beställning skickas orderbekräftelse till din e-postadress. Det är därför viktigt att du angett din riktiga e-postadress bland dina uppgifter. Orderbekräftelsen innehåller:

 • Information om överenskommen leveransvecka
 • Produktinformation och antal
 • A´pris och totalpris ex moms
 • Eventuell överenskommen frakt
 • Fullständig kontaktinformation till annonsören
 • Fullständig logg på acceptansförfrågan

Har du samlat produkter i kassan från olika annonsörer kan du genomföra köp på dessa i en och samma transaktion. På ditt ordererkännande samlas då produkterna från de olika annonsörerna på ett tydligt sätt. Faktura skickas från place2place AB där fakturadatum utgår från överenskommen leveransvecka enligt transaktionslogg/ordererkännande.

Betalning sker i kassan via vår samarbetspartner Payer AB vilket garanterar dig den/de valda produkten/produkterna. Om produkten mot förmodan har sålts utanför systemet efter att du genomfört köpet kommer ordern annulleras och ingen transaktion/betalning genomförs. Meddelande går ut till både köpare och annonsör/säljare om detta skulle ske.

Vid köp tillkommer kommissionsavgift på det totala orderbeloppet + adm. avgift till place2place AB. Avgifterna för din order blir synliga i kassan innan betalning. Läs mera om avgifter under så här funkar det, att köpa på marknadsplatsen.

Betalningsvillkor faktura

 • Allmänt: Vid betalning med faktura samarbetar place2place med Payer AB. Fakturorna administreras av Payer Financial Services AB:s betaltjänst För att handla mot faktura behöver företaget ha registrerat och godkänt konto hos place2place AB.
 • Kreditprövning. Sedvanlig kreditprövning sker vid betalning i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning på företaget tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas till företaget på registrerad adress i systemet. Om kreditgodkännande ej uppnås vid köptillfället kan place2place erbjuda förskottsbetalning så att beställning och leverans kan fullföljas.
 • Betalningstid, påminnelseavgift samt dröjsmålsränta: Fakturan skickas via e-post. Betalningstiden är 15 dagar från fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en påminnelseavgift om f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta om 8% enheter /påbörjad vecka.
 • Faktureringsrutin näringsidkare: Om fakturan inte betalas i tid skickas en påminnelse till företaget. Vid utebliven betalning lämnas fakturan till inkasso vilket kan innebära ytterligare kostnader enligt lagstadgad rätt.
 • Förskottsfaktura I de fall du önskar förskottsbetala din beställning kontaktar du vår kundservice som tar emot din beställning och tillhandahåller den information du behöver för att genomföra förskottsbetalningen.

2. Sälj

För att sälja på place2place marknadsplats behöver du ha ett registrerat konto där du intygat att de uppgifter som angetts om dig och företag XXX är riktiga. Du intygar och bekräftar att du, på uppdrag av företag XXX, har rätt att utföra försäljning på place2place plattform. Du intygar också att angivet bankkonto, YYY, ägs av företaget XXX. Annonsören står sig fri att sälja sina produkter via andra kanaler, men förbinder sig dock att ej hänvisa till place2place AB marknadsplats för att genom denna genomföra försäljningen på upplagda produkter utanför marknadsplatsen. Vid missbruk enligt ovan stängs kontot på place2place AB av med omedelbar verkan samt organisationsnummer spärras för framtida transaktioner. Produkter som annonseras/säljs ut på marknadsplatsen skall ägas av företaget som med godkänt org.nummer godkänts av place2place och Payer AB. Ingen annonsering/försäljning får således ske med produkter som ej ägs av säljande/annonserande företag. Place2place förbehåller sig rätten att neka annonspublicering där misstanke om brott föreligger.

Vid försäljning avgår kommissions + adm. avgift/order till place2place AB. Kommissionsavgiften baseras på produktens försäljningspris. Läs mera om avgifter under så här funkar det, att sälja på marknadsplatsen

2.1 Annonsering

Annonsören ansvarar själv för att produkterna läggs upp på marknadsplatsen enligt gällande anvisningar samt även att ta bort produkterna därifrån om de säljs via annan kanal. Vid försäljning via marknadsplatsen sker avräkning eller borttagning av annonsen per automatik i processen vid försäljningsförfarandet. Place2Place kan inte garantera att försäljning av upplagda varor kommer att ske utan likt all annan försäljning bestämmer marknad, efterfrågan och pris om/när försäljning sker. Place2place förbehåller sig rätten att i godkännande/publicering av annons ändra uppenbara fel i egenskaper eller beskrivning av produkt utan att kontakta annonsören.

2.2 Utbetalning

Utbetalning till angivet bankgiro/plusgiro sker ca 15-20 bankdagar efter fullgjord betalning från köparen. En avräkningsnota/självfaktura* kommer samtidigt skickas till din e-postadress.

 • En självfaktura innebär att vi både ställer ut din faktura och betalar ut fakturabeloppet till ert företag. Företaget skall därför inte skicka en faktura till place2place för att få ut sin ersättning.

3. Order via direktköp

Ta produkten direkt till kassan, välj antal och genomför köpet. Om annonsören erbjuder frakt kan detta INTE framförhandlas genom marknadsplatsen. Eventuell frakt och fraktkostnad regleras separat mellan parterna efter fullgjort köp.

4. Order via acceptansförfrågan

För att kunna ta produkten till kassan och genomföra köpet krävs godkänd acceptansförfrågan. Godkänd acceptansförfrågan uppnås om annonsören godkänt förfrågan på leveransvecka och antal. Acceptansförfrågan sker enkelt och tydligt inom systemet. Acceptansförfrågan krävs för att kunna garantera dig produkten vid betalning i kassan. Om annonsören erbjuder frakt kan detta framförhandlas genom marknadsplatsen. Skriv in postnumret dit produkterna skall levereras, få tillbaka förslag på fraktpris.

4.1 Ledtid vid acceptansförfrågan

Vid acceptansförfrågan från köparen har annonsören 72 timmar på sig att svara på förfrågan. Vid godkänd acceptansförfrågan har köparen 72 timmar på sig att ta produkten till kassan och genomföra köpet. Genomförs inte köpet inom 72 timmar förfaller acceptansförfrågan vilket innebär att ny acceptansförfrågan måste göras. Om annonsören godkänt acceptansförfrågan från köparen måste annonsören hålla/låsa produkten i 72 timmar. Genomförs inte köpet inom 72 timmar förfaller acceptansförfrågan vilket innebär att ny acceptansförfrågan måste göras från köparen. Säljs produkten utanför marknadsplatsen men inom godkänd acceptanstid måste annonsen plockas bort så snabbt så möjligt. Köparen får då ett meddelande att acceptansförfrågan avbrutits.

5. Frakt & leverans

5.1 Leveranssätt

Vid köp på place2place marknadsplats är det som standard köparen som ansvarar för att varorna avhämtas hos annonsören. På marknadsplatsen kan köpare och annonsör komma överens om fraktkostnad vilket då gäller och påvisas i ordererkännandet/transaktionslogg. Framförhandlad frakt mellan köpare och annonsör gäller till markplan eller lastbrygga om inget annat är överenskommet.

5.2 Tillgänglig vecka

Via direktköp- Produkt tillgänglig från specifik vecka i annons innebär inte detsamma som leveransvecka. Vid direktköp kommer automatiskt nästkommande vecka från lagd order att genereras vilket då blir leveransvecka. .Exakt leveransdag kommer köpare och annonsör överens om efter gjord beställning och utskickat ordererkännande.

Via produktförfrågan- Produkt tillgänglig från specifik vecka i annons innebär inte detsamma som leveransvecka. Exakt leveransvecka kommer köpare och annonsör överens om på plattformen/marknadsplatsen genom acceptansförfrågan.

5.3 Kvittering av gods

Om köpare hämtar på plats hos säljare- Gör en avsyning av produkt samt funktion och vid godkännande skriver båda parter på köparens ordererkännande som kvittens på att produktens skick är godkänt. Först då gäller rätten till reklamation.

Om säljare/annonsör fraktar produkten till köparen via fraktbolag- Säljarens avtal med fraktbolaget gäller. När köparen skriver på/kvitterar mot fraktsedel godkänner även köparen skicket på mottagen produkt. Ev fraktskada och ersättning för den är säljarens ansvar gentemot fraktbolag.

Om säljare/annonsör levererar såld produkt till köpare- Gör en avsyning av produkt samt funktion och vid godkännande skriver båda parter på köparens ordererkännande som kvittens på att produktens skick är godkänt. Först då gäller rätten till reklamation.

6. Garantier, reklamationer och ångerrätt

Place2place lämnar 2 års funktionsgaranti (gäller ordrar fr o m 20230101) Det står annonsören fritt att i annonsen (fritextfältet) lämna längre produktgaranti mot köpare. Lämnar annonsören längre produktgaranti innebär det att annonsören efter 2 års garantitid står för reservdel mot köpare. Transport och montering ingår som standard inte men är upp till annonsörens goodwill att avgöra. Om annonsören erbjuder och det på marknadsplatsen framförhandlats frakt står annonsören för produktgarantin, transportförsäkring och transportskadereglering till dess att köparen mottagit varan. Om produktens skick inte alls motsvarar de förväntningar köparen har på produkten, kontakta oss omedelbart, dock senast veckan efter avtalad och överenskommen leveransvecka. Köparen har då möjlighet att annullera köpet i dialog med place2place. Observera att retur av levererat gods får ej ske innan överenskommelse träffats med place2place. Generell ångerrätt gäller inte av återbrukade produkter.

7. Elektriska produkter

Elektriska produkter te x höj och sänkbara skrivbord bör alltid återställas om strömmen har brutits. Stor risk finns annars att produkten inte fungerar när man börjar använda den. Detta gör man på de allra flesta modeller genom att köra ned bordet till botten och sedan hålla nedknappen intryckt i 5-10 sekunder. På vissa bord håller man in både upp och nerknappen samtidigt i 5-10 sekunder. Kontakta vår kundservice för hjälp med fel om du får problem med din produkt. Elektroniken skall givetvis fungera tillfredsställande vid leverans. Kontakta oss omedelbart, dock senast veckan efter avtalad och överenskommen leveransvecka om produkten inte fungerar tillfredställande. Normalslitage gäller ej som grund för reklamation då begagnade varor kan ha skönhetsfel så som små repor eller dylikt.

8. Datahantering & integritet

På place2place värnar vi om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I vår integritetspolicy kan du läsa om hur place2place hanterar dina personuppgifter.

9. Immateriella rättigheter

Place2place AB är upphovsman/rättighetsinnehavare till den digitala marknadsplatsen och varumärket. Place2place innehar samtliga immateriella rättigheter för såväl utveckling som avkastning på densamma. Place2place är ett patent och mönsterskyddat varumärke. Place2place innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av tjänsterna. Om inte annat anges är allt material place2place exklusiva egendom.

10. Tillämplig lag och tvistelösning

Eventuell tvist ska prövas genom förenklat skiljedomsförfarande vid Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut.

11. Force majeure

I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför place2place kontroll och som place2place inte skäligen kunnat övervinna eller förutse, har place2place rätt att frånträda sina skyldigheter i detta avtal. Vid sådan händelse är place2place ej skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Bolagsinformation: place2place AB Org. 559249-7977 Telefon: 010-7500940 Bellevuevägen 18, 271 32 YSTAD, Skåne län