Österåkers kommun tecknar avtal

2023-08-07


Österåkers kommun tecknar avtal med place2place

Österåkers kommun tecknar ett tjänsteavtal avseende molnbaserad IT-plattform för återbruk av möbler och inventarier med place2place. Avtalet är gällande upp till 6 år.

.

place2place avtal med österåker kommun.png

.

Plattformen fungerar som en inventeriedatabas vilket innebär att möbler och andra inventarier kan registreras i plattformen och övertas av andra enheter i organisationen. Genom att den är molnbaserad och tillgänglig dygnet runt på alla enheter med en webläsare underlättar det en återanvändning inom organisationen i första hand istället för att köpa nytt. I plattformen kan man som användare i realtid följa statistiken för ekonomisk och miljömässig besparing som uppnås genom schabloner och kostnadsuppskattningar per kategori, enhet, avdelning och förvaltning.

place2place tillhandahåller bemannad support för tekniskt stöd samt utbildning av administratörer och superusers samt studie & användarmanualer för alla användare.

.

place2place plattform – en möjlighet för samarbete

Den unika strukturen och uppsättningen av place2place molnbaserade plattform ger kommuner och företag möjlighet till individuella anpassningar men ändå ingå i framtida samarbete/delningar mellan kommuner eller samarbete mellan företag. Då grundstrukturen utgår från samma gränssnitt kan kommuner eller företag kopplas samman och dela information, inventarier eller försäljning mellan sig. Genom place2place dubbelriktade API kan även externa leverantörer ansluta för att berika plattformen med återbruk

.

Den tekniska aspekten

Användaren äger själv all data i systemet och kan när som helst ta ut den genom export till standardiserade filformat. Även statistik i realtid kan tas ut ner på användarnivå, såsom antal användare, CO2 besparing, typ av produkter, kostnadsbesparing m.m.

Webbgränssnittet är responsivt för olika webläsare och enheter samt informationssäkerhets klassificering enligt Klassa-systemet. Diversifierade användarrättigheter, stöd för SAML 2.0 SSO samt WCAG riktlinjer som bidrar till att öka tillgängligheten online för att passa alla användare.

.

place2place använder övervakade datahallar i Sverige som uppfyller skyddsnivå 2 med monitorering, eskalering och skalbarhet för bästa prestanda. All utveckling sker i Sverige vilket borgar för en stabil och säker process samtidigt som underhåll är ständigt nära våra användare i tid. Professionell support alla vardagar 08-17 av personal som är utbildade i vårt system.

.

För mer information om place2place cirkulära plattform:

👉 Boka demo online här

Kontakt kommuner och upphandlingar

Daniel Stridh

daniel@place2place.se

0765-335 333