place2place tilldelas ramavtal

1/5/2022


place2place tilldelas ramavtal

place2place tilldelas ramavtal på Adda inköpscentrals upphandling för Sveriges kommuner och regioner gällande Molnbaserad IT-plattform för återbruk av möbler.

Den ökande efterfrågan på återbrukade möbler hos både privata och offentliga kunder har skapat nya affärsmodeller hos aktörer utanför den traditionella linjära möbelbranschen. Detta har skapat en större konkurrens vilket är utvecklande för offentliga kunder och för utbudet på marknaden. -Adda inköpscentral

Avtalet omfattar följande tjänster

  • Molnbaserad plattform där den upphandlande myndigheten kan registrera möbler i en inventariedatabas och med möjlighet att kunna dela möbler så att andra inom organisationen boka dessa möbler.
  • Molnbaserad marknadsplats för externa återbruks leverantörer som kan ladda upp möbler till försäljning i plattformen som visas för den upphandlande myndigheten.

Antal avropsberättigade parter uppgår till drygt 1100 st och avtalsstart är 1 Mars 2022

place2place tilldelas ramavtal 2.png

I takt med tiden.

Redan under utvecklingen av vår cirkulära plattform hade vi som mål att kunna erbjuda delnings tjänster till företag och kommuner/regioner. Under Q1 2021 genomförde vi en förstudie mot Sveriges kommuner där underlaget omfattar 30 av Sveriges 100 största kommuner från norr till söder. Förstudien finns att ladda ner här.

Vi har redan idag den tekniska lösningen att visualisera, organisera och erbjuda återbruk både för intern cirkulation av befintligt bestånd samt att inkorporera de framförhandlade avtals leverantörernas produkter inom återbrukad inredning.

Genom att kombinera dessa olika erbjudande/val kan man göra stora besparingar på inköp, tid och miljö. Exempelvis blir det då möjligt att enkelt kunna använda det överskott på inredning som finns till tillfälliga evenemang eller insatser över begränsad tid utan att det behöver göras några nya inköp.

En annan stor fördel är att alla avtals leverantörer får samma möjlighet att sälja på sitt upphandlade avtal oavsett var dom geografiskt har sitt företag. Alla vinner på att digitalisera det tillgängliga återbruket av inredning, inte minst vår gemensamma miljö.

'

Kontakt och information kring ramavtal Sveriges Kommuner och Regioner

Daniel Stridh

0765-335 335

daniel@place2place.se

place2place tilldelas ramavtal 3.png