place2place utvecklar cirkulär plattform till Stockholms stad.

2022-10-24


place2place utvecklar cirkulär plattform till Stockholms stad.

Med en unik cirkulär IT-plattform för återbruk har place2place tilldelats avtalet att ge verksamheterna i Stockholms stad en lösning för intern cirkulation av möbler, inventarier och annan utrustning.

Lösningen är en molnbaserad IT-plattform med hög användarvänlighet, tillgänglighet och säkerhet som är tillgänglig dygnet runt för de över 40 000 anställda inom staden. Detta som en del av Stockholms stads målbild att vara en ledande resurssmart stad, vilket ställer krav på en hög/ökad recirkulation av materiella resurser. Plattformen kommer även att generera informativ, relevant och ändamålsenlig statistik för att stödja verksamheterna i arbetet med att nå uppsatta mål.

När nu Sveriges största kommun tecknar ett avtal för att cirkulera återbrukad inredning via en cirkulär plattform, är vår förhoppning att detta är vägledande och kommer att fortsätta förändra hela tankesättet för inköp i grunden. Återbruket blir tillgängligt och synbart, vilket kommer att göra det väldigt enkelt för varje användare att välja återbruk i mycket högre grad i stället för att bara beställa nytt.

Vi tog en enorm risk med att utveckla en digital lösning för ett analogt beteende. Men genom att vara först på marknaden med vår unika och skalbara marketplace-lösning blev vi också normgivande. Med flera tunga avtal på plats kan vi nu växa exponentiellt och i takt med att intresset för återbruk på marknaden ökar kraftigt, omsätta 100 mnkr inom 5 år. – Ola Göransson Co-Founder

En av fördelarna med att ha en molnbaserad tjänst är att hela processen med cirkulation av befintlig inredning kan ske direkt i telefonen eller datorn för beställaren, som inte behöver lägga tid på fysiska besök ute i verksamheten för att leta och titta på inredning. Det kommer även att ge en annan kontroll på kostnaden innan det budgeteras för eventuella inköp, samt stora besparingar på miljön då varje produkt blir synlig och tillgänglig för alla under hela sin livslängd.

place2place startades samtidigt som WHO deklarerade att Covid-19 är en pandemi. Med en tydlig vision om att utveckla en cirkulär e-handelsplattform som knyter samman marknaden med tillgängligt utbud av återbrukad inredning för kontor.

Vår målsättning var från början att bli den självklara cirkulära plattformen på marknaden när det gäller återbruk. Detta avtal visar att vi utvecklat rätt produkt för det. - Daniel Stridh Co-Founder

Mindre än 2 år efter uppstart tilldelas place2place ramavtal på Adda inköpscentrals upphandling för Sveriges kommuner och regioner gällande Molnbaserad IT-plattform för återbruk. Knappt 8 månader senare vinner place2place upphandlingen att leverera ett system för intern cirkulation av möbler, inventarier och annan utrustning till Stockholms stad. Avtalsperioden kan uppgå till totalt 8 år.

Plattformen är redan idag tillgänglig för B2B marknaden och är den första i sitt slag att stödja en helt cirkulär e-handel där alla företag kan vara både köpare och säljare samtidigt utan att behöva ingå avtal med varandra.

.

För mer information

Ola Göransson / Co-Founder ola@place2place.se 0765-335 335

Daniel Stridh / Co-Founder daniel@place2place.se 0765-335 333

.

Place2place är grundat av Ola Göransson och Daniel Stridh som har över 20 års erfarenhet av inredning för kontor och allmänna ytor. Genom nära arbete med storkunder, producenter och serviceföretag genom åren har dom en gedigen bakgrund och inblick i den svenska inredningsbranschen. Företagets vision är en sundare inredningsbransch där återbruket är en självklar aktör på marknaden. place2place.se är den första helt cirkulära e-handels plattformen på marknaden och är utvecklad tillsammans med ett svenskt it-bolag. Bolaget grundades 2020 och har sitt säte i Ystad. Varumärket är patentskyddat inom EU.

Namnlös design (1).png