Vad kostar det? - Nyckeltal för inköp av inredning.

2021-11-12


Vad kostar det? - Beräkna ditt nyckeltal för inköp av inredning!

pexels-photo-3762807 beskuren.jpeg

Det finns många sätt att kostnadsberäkna inredningsprojekt. Man kan titta på gamla inköp, liknande projekt och begära in cirka priser på inredning för att få ut ett riktmärke, men det är ganska resurskrävande. Det allra vanligaste sättet i ett tidigt skede är att man beräknar med hjälp av nyckeltal.

Inköpens olika delar.

Det finns så klart företag som vill mer eller mindre med sin inredning, men i grova drag hamnar ett företag med en normal profilering mot sitt varumärke och med huvudsak i funktion, någonstans mellan 25 000 – 35 000/anställd för sin del av alla ytor (ny inredning). Detta innefattar arbetsplats, pentry/lunchrum, mötesrum, entré och andra gemensamma ytor på kontoret.

Generellt sett blir kostnaden fördelad på:

  • 50% arbetsplatsmöbler dvs arbetsbord, kontorsstol och ev förvaring.
  • 50% miljömöbler & mötesinredning.

Kostnad - nyckeltal för inredning bild 1.jpg

Estimera kostnad vid inköp av 100% NY inredning.

Om vi då ställer upp detta i en förenklad uträkning med utgång från att det är 50 anställda på kontoret och utgår från att profileringen är normal mot sitt varumärke eller upplevelse för besökare/anställda. Med huvudsak i funktion på kontoret estimerar vi snittet till 30 000.-/anställd. Detta ger då en kostnad på 1 500 000.- för ny inredning. Det är sedan denna summa som inköparens uppdrag blir att förhandla ner så gott det går via förfrågningsunderlag till olika parter.

I en tydlig konkurrens kan man då utgår ifrån:

  • att kostnaden sjunker med ca 20%.
  • att variabeln kommer att vara liten då de flesta återförsäljare i stort sett har samma förutsättningar

Summa efter upphandling beräknar vi således till 1 200 000.-

Motsvarande kostnad med återbrukad inredning.

Det lättaste återbruket är att återanvända arbetsplatsmöblerna som står för ca halva kostnaden. Dessa produkter är de som håller enklast för ett internt återbruk då de inte förändras så mycket med tiden och har en tydlig struktur sedan länge på kontor. I regel kan man beräkna att återbrukade produkter har ett inköpspris på ungefär halva nypriskostnaden.

  • Detta innebär att miljö och mötesmöbler som enligt ovan estimat skulle kosta ca 750 000.- att köpa in, med återbruk hamnar på ca 375 000.- istället!

Kostnad - nyckeltal för inredning bild 2.jpg

Genom att återanvända befintliga arbetsplatsmöbler och köpa återbrukat till miljömöblerna skulle det i praktiken innebära att inredningen landar på cirka en tredjedel av kostnaden till skillnad mot att köpa helt nytt rakt av.

Är det substans i den kostnaden?

Själva inköpskostnaden? – absolut JA

Men, inte många projekt klarar detta rakt av utan korrigeringar. Vissa kontorsstolar behöver bytas ut, produkter behöver kläs om och bordsskivor korrigeras. Man kan även generellt sätt beräkna 5% i frakt/monteringskostnad, beroende på hur upphandlingen är utformad. Men även om man ökar kostnaden med 100 000.- ytterligare för dessa tillägg är det ändå en rejäl besparing på kostnaden vilket man aldrig kan uppnå genom en vanlig konkurrensutsättning på nyproducerat då de marginalerna finns inte där för varken tillverkare eller återförsäljare.

Det enda som uppnås genom att försöka trycka ner priserna på nytillverkad inredning ytterligare är varor med sämre kvalitet och oftast med ett ursprung långt utanför Sveriges gränser.

Den verkliga vinsten.

Processen för inköp av återbruk idag blir allt enklare. Återbrukad inredning erbjuds i allt större grad idag via e-handel med snabba leveranser och är tillgängligt här och nu! Via e-handel kan man via ett samlat urval erbjuda fler val och ge möjligheten till en enkel och snabb process i projektet - med minimal friktion och korta ledtider. Här finns stora vinster att göra. Inte bara ekonomiskt, utan framför allt för vår miljö.

Där är den verkliga vinsten för oss alla.

Nyckeltal är inte någon definitiv sanning men ett väldigt bra estimat för att träffa höjden på tänkt kostnad för inredning i projektet och ge er själva en större kontroll i ett tidigare skede.

pexels-photo-1128528.jpeg

Vill ni veta mer om nyckeltal på inredning?

Har ni andra frågor kring nyckeltal eller kostnadsberäkningar av inredning så hör av er till vår kundservice för snabb och enkel assistans. Testa gärna även vår chatt som ni ni når direkt på vår framsida.

Kostnad - nyckeltal för inredning bild 3.jpg

Ladda ner guide ☘