Projekt? - vår Kungservice hjälper dig hela vägen!

2023-03-06


Projekt med återbruk?

- Vi hjälper dig hela vägen i mål.

Produktsök, logistik och reservationer. Ett projekt med återbruk har andra förutsättningar och värde än att arbeta med nytillverkat – och här är vi specialister!

Produktsök.png

Berätta vad ni behöver så letar vi upp det. Även om det inte syns på vår sida kan vi ha det i vår backlog, dvs produkter som är på väg in eller bara inte publicerade än. Vårt kontaktnät sträcker sig över hela Sverige och innehåller både återbrukssäljare, återförsäljare och tillverkare. Det pågår hela tiden dialoger med olika tillverkare och återförsäljare som vill omsätta sina utställnings eller restlager och vi har även kontakt med kunder som vill göra avyttringar. Med andra ord, det totala återbruket!

.

Logistik.png

Vi samordnar hela leveransen så den kommer när ni önskar, oavsett var produkterna kommer ifrån, vid ett eller flera tillfälle. I ett projekt kommer ofta produkter från olika säljare och från olika delar av landet. Här optimerar vi alltid flödet för samfrakt till bästa kostnad och med minsta möjliga ledtider så risken för mellanlagringar minimeras. Vi vill påstå att vi samordnar leveranser av återbruk snabbare, smidigare och mer exakt än när leveranser sker från olika tillverkare i projekt med nytillverkning. Det ska alltid löna sig att använda återbrukad inredning i projekt.

.

Personlig kontakt.png

Ett projekt har alltid en personlig kontakt som har hanterar all kommunikation, planering och logistik. Det ska vara en väg in för alla frågor, en kontakt som blir spindeln i nätet och kan projektet genomgående. Det säkerställer att inget faller mellan stolarna samt upptäcker hinder innan det sker och har konkreta lösningar för att undvika dem. En trygghet för alla parter.

.

Boka och reservera inredning.png

Vissa Projekt har längre ledtider. Då kan reservationer vara en trygghet i att veta att produkten finns kvar. I de fall det kan behövas och säljaren är öppen för det – hanterar vi den processen. I det fall reservation inte är en möjlighet, finns andra konstruktiva lösningar för säkerställa att den inredning som projektet behöver säkras. Närvaro, erfarenhet och innovativa lösningar är en ledstjärna som vår Kungservice alltid jobbar efter!

.

Kontakta vår kungservice.png

.

010-750 09 40 info@place2place.se