Cirkulära möbelflöden

2023-06-02


Cirkulära möbelflöden

Utforska de fördelar och möjligheter som cirkulära möbelflöden erbjuder för att främja hållbarhet och minska miljöpåverkan. I en värld där resurserna blir allt mer begränsade är det viktigt att tänka långsiktigt och arbeta mot en mer hållbar framtid.

Cirkulära möbelflöden, också kända som möbelåtervinning eller möbelupcycling, är en innovativ och miljövänlig metod som syftar till att förlänga livscykeln för möbler och minska mängden avfall.

Genom att omvandla gamla, oanvända möbler till nya, attraktiva och funktionella produkter kan vi minska behovet av att producera nya möbler och därmed minska den negativa påverkan på miljön. Genom att ge möbler en andra chans genom upcycling och reparation kan vi också spara energi och resurser som annars skulle användas för tillverkning av nya möbler.

Cirkulära möbelflöden erbjuder även mycket stora ekonomiska fördelar. Genom att återanvända och uppdatera befintliga möbler kan kommuner och företag spara pengar jämfört med att köpa helt nya möbler.

.

cirkulära möbelflöden i praktiken.png

.

Hur fungerar en plattform för cirkulära möbelflöden?

Med hjälp av en molnbaserad plattform får man enkelt kontroll över det egna beståndet. Från inventarie, till delning och avyttring.

Gränssnittet och miljön som användaren arbetar i bör vara samma som i en e-handel. Det är det mest intuitiva gränssnittet då de flesta idag har besökt en e-handel på något sätt. Det är ingen slump att dom flesta företag utformar sin webhandel på samma sätt då man helt enkelt vill att användaren ska känna igen sig och få en enkel resa genom hela processen.

Flödet ska vara enkelt och övergripande intuitivt. Oavsett om möbeln är en inventarie, cirkulations/delningsprodukt eller ska publiceras ut till försäljning är processen alltid densamma – det är bara statusen som förändras.

.

plattformsoberoende.png

.

Plattformsoberoende

Som användare eller organisation ska man inte behöva tänka på vilken plattform som lösningen ska fungera mot utan det är viktigt att den är plattformsoberoende, responsiv och fungerar på alla enheter med en webläsare.

Inloggning

Hanteringen av användare ska lämpligtsvis kunna koppla besökaren direkt mot organisationens AD vilket ger en lösning som är fri från administration med bibehållen kontroll och säkerhet. Mobilt bank-id är en kompletterande funktion om man inte vill koppla mot befintligt AD eller i kombination för den organisation som har användare utanför. Single Sign On enligt SAML standard användarverifiering innebär att användaren bara behöver logga in med samma uppgifter en gång.

Funktioner som underlättar

För att underlätta till en större cirkulär användning behöver man funktioner som uppmuntrar och underlättar. Skapa listor för det interna projektet som sparas mot respektive användare underlättar interna inredningsbehov i projektform och produktbevakning eller efterlysning som respektive användare lätt kan skapa.

Produktbevakningen tillåter användaren att göra så bred eller smal sökning som behövs och meddelar användaren automatiskt så snart en produkt inkommer som matchar bevakningen.

Guider som användaren kan ha som stöd i att både välja produkt för ändamålet, men även för rätt funktion. Exempelvis hur stort mötesbord som får plats i rummet och hur många stolar är bordet avsett för? Hur kan man möblera ett lunchrum med återbruk eller hur bidrar gardiner och kuddar till bättre akustik i rummet?

.

säkerhet och tillgänglighet.png

.

Säkerhet och tillgänglighet

Övervakade serverhallar i Sverige som uppfyller skyddsnivå 2 med monitorering, eskalering och skalbarhet. Säker användarverifiering och hantering av persondata, även för personer med skyddad identitet. Ett medvetet och aktivt arbete med informationssäkerhet med dokumenterat ledningssystem. Utveckling i Sverige som borgar för en stabil och säker process samtidigt som underhåll och support är ständigt närvarande är nyckeln till en säker implementering.

Statistik

Att i realtid läsa ut statistik på användarnivå bidrar till att nå uppsatta mål för verksamhet och avdelning. Statistik över CO2 besparingar, transaktioner, delningar och kostnader per verksamhet och totalt, i grafer och i siffror. All statistik ligger sen som dokumentation för ert hållbarhetsarbete – med ett knapptryck.

Beställarens organisation och genomförande

Som organisation är det en nyckelfaktor att det finns en genomförandeplan för ett cirkulärt möbelflöde. Inom kommuner är det vanligt att involvera resursenheten för intern logistik men även att informera beställare på olika nivåer om flödet.

Hur ser det ut i Er organisation?

Finns det en önskan om en större hållbarhet inom organisationen? Finns det uttalade besparingskrav? En delningsplattform för cirkulära möbelflöde kan vara rätt för er.

Till kostnaden av vad en ny kontorsstol kostar per månad kan ni spara stora summor på inköp av inredning samtidigt som det bidrar till ett ökat hållbarhetsarbete. I cirkulära möbelflöden finns det bara vinster!

.

Kontakta oss för mer information kring hur ni enkelt kan införa cirkulära möbelflöde i er organisation.

☎️ 010-750 09 40

✉️ info@place2place.se

.

Place2place har sedan januari 2022 ramavtal på Adda inköpscentral för Sveriges kommuner och regioner gällande molnbaserad IT-plattform för cirkulära möbelflöde, intern delning samt marknadsplats för externa leverantörer av återbrukad inredning.