Vi samlar Sveriges återbruk!

2021-04-07


Vi samlar Sveriges återbruk!

Vårt mål är att kombinera dagens digitala köpbeteende med det starkt växande intresset för återbrukad inredning inom B2B marknaden. Denna marknad är under kraftig tillväxt och har fram tills nu verkat på lokal nivå runt om i landet utan någon större samverkan. Därför knyter vi nu samman marknaden så alla Sveriges företag - når hela Sveriges utbud.

Nya samarbeten

För att säkerställa utbudet av produkter som är tillgängliga på vår marknadsplats har vi påbörjat samarbete med de tre största återbruksförsäljarna i Sverige. Rekomo, RP och Soeco kommer successivt under våren att berika marknadsplatsen med sina produkter. Tillsammans står dessa tre företag för en betydande del av det återbruk som är tillgängligt på marknaden idag. Genom att samla dessa på vår marknadsplats blir det enklare att se det stora sortiment av återbruk som finns tillgängligt och se det som en naturlig kanal av inredning till företag. Det har aldrig varit så enkelt att köpa återbrukad inredning som nu – och enklare blir det när vi alla jobbar gemensamt mot ett större återbruk på våra kontor runt om i Sverige. 3 åf beg logo på rad Utöver dessa tre har även ett antal mindre aktörer anslutit sig, från Hudiksvall i norr till Ystad i söder. Vi söker kontinuerligt nya återbruksförsäljare som vill ansluta sig till vår marknadsplats och bidra med allt från det lilla till det stora.

Svenska tillverkares utställningsmöbler

Sedan starten har vi jobbat aktivt med våra svenska tillverkare för att göra deras ”svans”, dvs utställnings – och provmöbler tillgängliga på marknaden. I regel har en svensk tillverkare ca 3-10% av sin omsättning i prov, utställningsmöbler och ofrivilliga återtag. Fram till idag har det inte funnits någon kanal ut för alla dessa möbler. Idag har vi 13 av våra finaste svenska varumärke som samarbetspartners ex Lammhults, Gärsnäs, Karl Andersson & Söner, Blå Station mfl som kontinuerligt lägger ut sitt återbrukssortiment på vår marknadsplats. Här finns fantastiska möbler i bästa skick att återbruka, inte sällan i väldigt fina materialval. bilder produkter blogg arkitekt

Återbruk – ett tillfälligt sortiment!

Något man hela tiden bör ha i åtanke när det gäller återbruk, är att det är ett sortiment som finns tillgängligt här och nu. Man kan inte boka upp ett tillfälligt sortiment, tanken är att det måste cirkulera och inte bli stående på lager med långsamma beslutsprocesser som i slutändan hade lett till att stora delar av sortimentet varit uppbokat i prospektsyfte - och väldigt lite tillgängligt.

Redan nu ser vi innovativa processer där man vänder på flödet, föreskriver på kategoribasis samt aktivt jobbar in det återbrukande som ett högre syfte i projekten. Vi figurerar gärna som bollplank och delar med oss av de lösningar som vi ser längs vägen, se kontakta oss.