#varannanåterbruk

2023-05-31


Vi vill genom #varannanåterbruk uppmana till ett sundare inköpsklimat för personen, hemmet och företaget.

Anledningen är lika enkel som självklar. Vår konsumtion har spårat ur. Fungerar spaden i trädgården sämre för någon annan använt den innan? Presterar tjänstemannen sämre för att mobilen en rekonditionerad i stället för ny? Är något bara fint när det är nytt, när slutar det vara nytt och blir gammalt i så fall? Efter en vecka? Två månader?

Vi vet redan svaren på dessa frågor, men avgör själva om vi lägger någon vikt vid dem.

konsumtionbaserade utsläpp per år.png

Vad skulle effekten bli om hälften av alla personer och företag i Sverige skulle köpa varannan produkt återbrukad?

Det finns saker vi kan göra nu. Vi behöver inte vänta på att förändringen ska ske industriellt, att lagar och direktiv ska förändra förutsättningarna att verka mer hållbart. Om många ställer krav på ökad hållbarhet och minskar sina krav på nyproducerade varor kan vi göra skillnad omgående.

I väntan på att textilproduktionen blir giftfri, industrin blir klimatneutral och elproduktion uppstår genom ett trollslag, kan vi börja med det allra enklaste. Använda det som redan är producerat. Längre, av fler och fler gånger.

Kan synen på återbrukat normaliseras på en bredare nivå?

Kan vi förändra ett beteende tillsammans? Genom att med #varannanåterbruk visa och upplysa varandra om att det är en enkel och rimlig åtgärd för vår gemensamma framtid.

En liten tanke, lätt att applicera - och som på ett enkelt sätt kan göra skillnad.

#varannanåterbruk

agera för varannanåterbruk.png