Unik attraktion - ZERO

2021-03-01


Unik attraktion

Zero Interiör grundades 1978 med visionen att med unika armaturer attrahera en designintresserad publik. Dessa produkter i kombination med en djup förståelse för hur en offentlig inne- och utemiljö ljussätts på bästa sätt, är kärnan i vår identitet. Sedan starten har vårt skapande av unika miljöer uppmärksammats såväl i Sverige som internationellt tack vare våra ledord kvalitet, miljöomsorg och innovation.

Grundarna ansåg att Zero blir ett passande namn eftersom att vi får börja på noll

Rubriken är ett citat av Roland Gill, styrelseledamot och en av Zeros två grundare. Den andre, Andris Nolendorfs, lärde han känna under sin tid som konstruktör på Orrefors Glasbruks armaturavdelning i Flygsfors där Andris var platschef. På glasbruket blev de bekanta med formgivarduon Börge Lindau & Bo Lindekrantz vars uppgift var att skapa nya produkter – bland annat hade de idéer om armaturer i perforerad metall vilket Orrefors av naturliga skäl inte var intresserade av. Roland och Andris såg däremot potentialen och tyckte det var så pass spännande att de startade Zero. Från noll, mitt i centrala Nybro.

80% inom 20 mil

Lokal förankring och tillverkning som bidrar till långsiktiga relationer med kunder och leverantörer är livsviktigt för oss. Mer än 80% av produktionen sker inom 20 mils radie från Nybro i Småland och all montering sker i vår egen anläggning i Nybro. Kort sagt handlar det för oss om att ha en hållbar utveckling i fokus i allt vi gör och självklart följa gällande miljölagstiftning. Ett exempel är vår dagliga strävan att minska resursförbrukningen i alla delar av vår verksamhet. Ett annat är att i produktutvecklingsprocessen prioritera de mest hållbara alternativen. Ett tredje är att genomgående hålla en hög kvalitet.

En annan viktig parameter är att ge personalen relevant utbildning för att kontinuerligt kunna diskutera och förbättra miljöarbetet. Detta har bland annat lett till att vår energieffektiva anläggning i Nybro värms med fjärrvärme och all belysning är bestyckad med den mest energisnåla tekniken.

Hösten 2021 har spännande lanseringar i pipeline där produktionen är mer cirkulär – spännande och hållbara nyheter att vänta på.

maxresdefault