place2place – en marknadsplats för alla!

2020-11-02


place2place – en marknadsplats för alla!

Sveriges första digitala marknadsplats för cirkulär inredning.

Den 2 Nov lanseras place2place.se – en opartisk marknadsplats för återbrukad inredning som täcker Sveriges gemensamma och sökbara utbud på ett och samma ställe. Här kan alla företag vara både köpare och säljare samtidigt och bidra till en hållbar inredning på kontoret.

Vårt högre syfte är - Att tydligt förenkla processen med återbruk på ett hållbart sätt!

För att sänka tröskeln till slutanvändaren att använda mer återbrukad inredning måste den göras mer tillgänglig. För att göra den mer tillgänglig behöver den digitaliseras. Genom att digitalisera utbudet görs det också sökbart. Är det sökbart kan man koppla samman flera sortiment och skapa cirkulära kollektioner för slutkunderna att söka bland och på ett snabbt och enkelt sätt få en översikt över vad som finns tillgängligt på marknaden här och nu.

place2place om marknaden

place2place vill verka för en sundare hållbarhet på marknaden. Där buying power inte råder och driver andra aktörer allt längre ut i världen och till låglöneländer i syfte att importera billig inredning som endast ska generera ett lågt pris, utan en tanke på hållbarhet över tid.

Ambitionen är att alla kunna vara både köpare och säljare samtidigt – en marknadsplats som rymmer hela Sveriges gemensamma och sökbara utbud på ett och samma ställe. Då alla kan vara både köpare och säljare är den också helt opartisk och fri från gamla strukturer, buying power och föråldrade tankar som tex avtalsreglerad tillgänglighet av vissa produkter och tillverkare. En och samma process ska gälla för alla.

En marknadsplats där det är möjligt att filtrera ur ett kundperspektiv inte branschperspektiv. Kategori, tillverkare, färg & pris är hygienfaktorer – men att även kunna ange inom vilket avstånd dvs hur långt bort produkten får finnas. Den sammantagna filtreringen underlättar att hitta det antal av en viss produkt i en viss färg som eftersökes då den inte bara söker mot ett fysiskt lager, utan på alla användares gemensamma utbud över hela Sverige som är upplagt till försäljning.

Behovet var en e-handelsplattform med stöd för cirkulär handel, vilket visade sig vara en utmaning då e-handels plattformar generellt är byggda för en linjär handel mot lagerlagda produkter. Att utveckla en egen plattform byggt på den cirkulära processen och som inte behöver kompromissa i tanken var den bästa lösningen - och att göra det tillsammans med nästa generations beslutfattare en självklarhet.

I samarbete med nästa generations beslutsfattare

place2place marknadsplats är utvecklat tillsammans med WeKnowIt – ett studentdrivet bolag för it-utveckling med programmerare från Sveriges främsta universitet. Uppväxta med internet, e-handel och som ser hållbarheten som självklar del i sin konsumtion. I en öppen process med högt i tak, stor nyfikenhet och kompetens från utvecklarna kombinerat med place2place stora erfarenhet från branschen, dess utmaningar och möjligheter – har marknadens första cirkulära marknadsplats för cirkulär handel utvecklats.

Välkomna till place2place – the interior space.

place2place är grundat av Ola Göransson och Daniel Stridh som har över 20 års erfarenhet av inredning för kontor och allmänna ytor. Dom har tillsammans med konsulter från ett svenskt it-bolag utvecklat en helt unik plattform för cirkulär handel som lanserades 2020.

Kontakta oss 2