Kommunerbjudande.

2021-04-22


HEJ! – kommun.

Det finns idag tekniska möjligheter att visualisera, organisera och erbjuda återbruk både för intern cirkulation av befintligt bestånd samt att inkorporera de framförhandlade avtalsprodukterna inom återbrukad inredning.

Genom att kombinera dessa olika erbjudande/val kan man göra stora besparingar på inköp, tid och miljö. Exempelvis blir det då möjligt att enkelt kunna använda det överskott på inredning som finns till tillfälliga evenemang eller insatser över begränsad tid utan att det behöver göras några nya inköp.

En annan stor fördel är att alla avtalsleverantörer får samma möjlighet att sälja på sitt upphandlade avtal oavsett var dom geografiskt har sitt företag. Alla vinner på att digitalisera det tillgängliga återbruket av inredning, inte minst vår gemensamma miljö.

place2place kan idag erbjuda flera olika lösningar för er som kommun.

Förstudie Sveriges kommuner.

Under Q1 genomfördes en förstudie mot Sveriges kommuner. Underlaget till förstudien omfattar 30 av Sveriges 100 största kommuner från norr till söder. Rapporten är nu sammanställd och vi delar den gärna med er.

Kontakta mig så berättar jag gärna mer om hur vi hjälper Sveriges kommuner att cirkulera och återbruka inredning.

Vänligen, Daniel Stridh 0765 – 335 333 daniel@place2place.se

instastory 3