Gärsnäs - klimat/miljöneutrala år 2030

2021-03-22


Återbruket tar en allt större del av vår verksamhet

Vi rör oss mot den cirkulära världen. Enligt vår vision ska vi bli helt klimat/miljöneutrala år 2030.

I den planen ingår återbruk som en viktig del. Idén är att ta hand om begagnade Gärsnäs-möbler, renovera dem i olika grader och ge dem nytt långt liv. En välanvänd, sliten Gärsnässtol kan bli som ny och leva vidare i decennier.

”Återbruk och renovering av våra möbler står allt högre på agendan. Det är viktigt. Våra möbler är som våra barn, vi vill inte slippa ansvaret när de väl lämnat fabriken, utan vill vara en livslång partner. Vi ska finnas där när det behövs hjälp”, säger Dag Klockby, vd för Gärsnäs. ”Vi måste fortsätta att tillverka saker, men de nya tiden kommer att gynna den här sortens hållbara hantering. Kvalitetsmöbler gynnas istället för massproducerade möbler som kasseras”

handpåläggning Handpåläggning på en stol som renoveras till ett långt liv hos en ny kund

Nu växer renoveringsmarknaden. På bara två-tre år har den ökat markant. ”Återbruket tar en allt större del av vår verksamhet. Det är inte mindre lönsamt än att göra nya möbler”, säger Dag. Gärsnäs slipper köpa nytt material och återbrukar det som går att återbruka. I en produkt varierar det mellan 50 och 70 procent av materialet som kan behållas.

Gärsnäs tar ansvar för sina produkter

Det ska inte vara komplicerat att återbruka. Renoveringen utförs efter behov, smak och plånbok. Det kan vara olika nivåer på renoveringen. En stol kanske inte behöver finputsas till ”nytt trä”, utan kan få behålla sin patina och mogenhet, men kanske med en ny sits eller ny textil eller läder. ”Ett smart fungerade återbrukssystem gynnar också försäljningen av nya möbler eftersom köparna vet att ansvaret från Gärsnäs finns i bakgrunden. Det ena drar det andra”, säger Dag Klockby. Det blir billigare än att köpa nytt och priset ska också divideras med möbelns livslängd. ”Den goda gärningen är att vi inte belastar miljön och återbrukar material för framtiden”.

herobild gärsnäs SAR stolen ritades 1982 av Åke Axelsson och även om den utgått ur det ordinarie sortimentet renoveras befintliga stolar fortfarande till nya projekt.

Gärsnäs har redan ett system för att renovera och återställa möbler som fungerat under lång och trogen tjänst. Möbler för den offentliga miljön genomgår hårda tester för att bli certifierade. Det är stabila möbler rent funktionsmässigt och de har också slitits hårt på restauranger, krogar, bibliotek, ämbetsverk. Riksdagens stolar, ritades av Åke Axelsson i tidigt 1980-tal just med tanken att de skulle vara enkla att plocka isär och förnya. Stolarna har också genom åren återvänt till Gärsnäs för att fixas till, få ny klädsel eller målas om. Underhållsplanen på Riksdagsstolarna sträcker sig in på 2040-talet, det är 60 år sedan de byggdes. Det är hållbarhet i högform.

Cirkulär Vision 2030

Att skapa möbler med oöverträffad livslängd, både tekniskt och estetiskt, är självklart för Gärsnäs och ett av de viktigaste sätten vi kan bidra till ett hållbart samhälle. Att välja Gärsnäs innebär att man väljer produkter som är förberedda för många, långa liv. Genom att vi tillverkar lokalt på den egna fabriken på Österlen i Skåne kan vi ta ansvar för de produkter som levereras, idag och i framtiden. Detta är inte bara miljöeffektivt utan även ekonomiskt försvarbart för våra kunder.

Redan idag gör vi stora ansträngningar för att vårt miljöavtryck ska vara så litet som möjligt men vi vill och behöver bli ännu bättre. Senast år 2030 ska Gärsnäs vara miljö-/klimatneutrala och helt cirkulära. cirkulär vision

100% Cirkulär design – för lång livslängd utan avfall

Vi fortsätter att fokusera på att främja ett långt produktliv. Dels genom att från grunden designa möbler förberedda för att flera gånger renoveras och återställas till originalskick eller uppgraderas. Vi säkerställer att produkterna kan anpassas till nya affärsmodeller och erbjudanden i framtiden. Alla ingående material i våra produkter ska gå att separera och ska kunna användas till nya produkter eller återgå till naturen. I korthet:

Längsta möjliga livslängd – tekniskt och estetiskt Samtliga insatsmaterial kan antingen återanvändas i nya produkter eller återgå till naturen (tekniskt och biologiskt återvinningsbara) Olämpliga kemikalier fasas ut

100% Ansvarsfullt erbjudande

Istället för att bara tillverka en möbel och sälja den så har vi ambitionen att för alla kunder erbjuda underhåll genom produktens alla livscykler. Vårt mål är att alla som väljer våra möbler har en proaktiv plan för skötsel av möblerna långt in i framtiden och om/när möblerna inte behövs längre så ska de enkelt gå att sälja tillbaka möblerna till oss eller till någon av våra partners eller annan aktör på marknaden. Allt i syfte att undvika att möblerna slängs och maximera livslängden. Vi vet inte exakt hur våra produkter kommer att införskaffas i framtiden men vår ambition är att vara med och leda utvecklingen av cirkulära möbelerbjudanden. Dels genom den egna organisationen men också tillsammans med partners.

100% Förnybar energi

Hela vår produktionsprocess samt övriga delar av verksamheten såsom transporter ska drivas av förnybar energi. Vi planerar för produktion av elförsörjning lokalt i form av sol, vind eller annan förnyelsebar energikälla.

grön bakgrund Viva karmstol, design David Regestam 2020

Det viktigaste vi har.

Idag står vi alla inför det faktum att vi belastar jordens resurser för mycket. Ekosystemen belastas hårt av bland annat avskogning, torka, vattenbrist och ökad koldioxidlagring i atmosfären. På Gärsnäs ligger dessa frågor högst upp på agendan. Vi ställer höga miljökrav på ingående material och processer. Vi söker de, ur miljöhänseende, bästa tillgänglig teknikerna och materialen.

Vårt miljöarbete genomsyrar hela organisationen och alla processer. Vår strävan att minska vår miljöpåverkan är ett kärnvärde vi bär med oss i hela vår verksamhet. När vi tar fram nya produkter görs detta med största omsorg om vår miljö och miljökriterierna är en självklar del i produktutvecklingsprocessen.

För mer info om Gärsnäs, se här!