Embassy of Sharing

2020-11-13


Embassy of Sharing - ett spännande och viktigt stadsbyggnadsprojekt

Drivbänken_torget

Snart sätts spaden i marken för ett område där grundpelarna är innovation, delningsekonomi och hållbarhet. I Embassy of Sharing, som byggs i Hyllie, kan vi se fram emot kontor, hem, restauranger, startups, service och nya möjligheter att uppnå FN:s 17 globala mål till 2030.

Tanken är att skapa en plats som öppnar upp för nya möjligheter. Med såväl en fysisk som en digital adress för att uppmuntra nytänkande, samarbete, kunskapsutbyte och inspiration. Genom att dela produkter, tjänster, ytor och erfarenheter kan vi tillsammans åstadkomma mer och förbruka mindre. Dessutom vinner alla på att fler kan vara med och känna samhörighet.

I Embassy of Sharing, rakt över gatan från Hyllie station, kommer du lätt kunna bo, vara och arbeta på sätt som bidrar till att skapa ett samhälle som blir tryggt, inkluderande och attraktivt för människor att besöka. Oavsett vem du är, var du kommer ifrån och vart du än ska, så kan du vara med på ett hörn. Det måste inte vara stora omvälvande tag, även små vardagliga gester är meningsfulla. Här kan du dela till exempel verktyg, konferensrum och pentry. Eller helt enkelt, dela erfarenheter med en kollega eller någon annan du är nyfiken på över en kopp kaffe.

Vision

Området ritas av Wingårdhs Arkitekter och byggs av Midroc, i nära samarbete med Malmö stad. Visionen är att skapa en inkluderande och nytänkande grön miljö. Det har därför tagits ett gemensamt helhetsgrepp utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv och de behoven staden, Hyllie, miljön och människor har. Utformningen, materialen och tekniken liksom innehållet i Embassy of Sharing tar hänsyn till FN:s 17 globala mål i Agenda 2030. Självklart prioriteras cirkulära och resurssmarta lösningar med minsta möjliga klimatavtryck. Till exempel används endast förnybar geo- och solenergi liksom energilagring och -delning. Gröna ytor med skånska tåliga växter ramar in och gör att människor, fjärilar, humlor och bin känner sig som hemma.

Samtidigt tummas inte på arkitekturens estetiska uttryck. Totalt blir det sju byggnader, alla med sin egen starka identitet för att skapa variation i kvarteret. Här planeras för bland annat kontor, bostäder, restauranger, butiker, service, startups, caféer, mikrobryggerier, stadsodling, verkstäder, saluhall och kombinerat boende för äldre och unga människor. Trevliga och trygga ställen att mötas och vistas i, under dygnets alla timmar. En mix och en mångfald som sammanfattar Malmös allra bästa sidor. Vill du läsa mer om byggnaderna och idéerna? Kolla in här

MP_kontor_97014_Fyrtornet_exteriör

Byggstart

Våren 2021 sätts spaden i jorden för den första byggnaden, Fyrtornet, som blir ett av Sveriges högsta kontorshus i trä. Inte nog med att människor mår bra i träbyggnader, trä är också ett miljövänligt, kostnadseffektivt och i princip underhållsfritt material. Publika verksamheter kommer att finnas i de två nedersta våningarna medan tredje till sextonde våningen erbjuder spektakulära kontorslokaler. Men än viktigare, detta riktmärke hjälper företag att navigera till hållbar utveckling genom ökad innovationskraft och högre entreprenörskap.

Redan nu kan du följa eller dela med dig av tankar på Embassy of Sharings digitala plattform Tillsammans förverkligar vi visionen om en levande, grön och kosmopolitisk stadsdel.