CASE - teleservice etablerar nya kontor med återbruk

2022-04-05


CASE - teleservice skapar en attraktivare arbetsmiljö för att rekrytera och behålla medarbetare i en tuff konkurrens på en het IT-marknad

IT-marknaden är het och konkurrensen om talangerna är stor. På teleservice tycker man att den fysiska arbetsmiljön är viktig, både för att behålla och rekrytera nya stjärnor. Därför har dom nu moderniserat och skapat en attraktivare arbetsplats i sina lokaler i Ystad. Och i Malmö har dom flyttat till ett nytt större kontor – med härlig utsikt över hela Öresund! Bild referens med ctat.png

Aldrig har frågan varit så aktuell som nu både när det gäller kontorens mervärde, utformning samt hållbarhetsfrågan i hur man ställer om. Hur tänker man kring möjligheten att använda återbruk och hur fungerar det egentligen? Vi får en pratstund med Patrik Andersson som är VD på det expansiva företaget teleservice med 150 medarbetare som nyligen ställt om till nytt arbetssätt på sina kontor och samtidigt etablerat nytt kontor i Malmö.

.

Att ställa om från traditionellt kontor till verksamhetsanpassat är en resa. Hur har personalen reagerat på den?

Vi har valt att arbeta med få egna arbetsplatser sedan tidigare, vilket gjorde att tröskeln var låg. Ändå fanns såklart en viss oro för hur det skulle tas emot. Det har naturligtvis varit en del frågor och tankar inför – både positiva och negativa. Övervägande när det har färdigställt har dock varit väldigt positivt – många upplever att det som en modern arbetsplats.

Vad fick er att använda/tänka på återbrukad inredning när ni gjorde om ert kontor, var det ett ekonomiskt perspektiv, hållbarhet eller tillgängligheten?

Alla tre aspekterna är viktiga. Som företag har man ett ansvar för det avtryck man gör och att använda det som redan är producerat är både logiskt och självklart. Vårt mål var att skapa en attraktiv arbetsplats med bra och kvalitativ inredning som ger ett mervärde till vår personal och då vi beräknar att återbruk är halva priset mot nytillverkat kunde vi verkligen satsa fullt ut. Då produkterna redan är tillverkade var tillgängligheten utan någon direkt ledtid och vi kunde parera in omställningen av kontoren i förhållande till när verksamheten tillät det. Det underlättade mycket.

Hur blev personalens spontana reaktion när ni berättade att ni skulle göra omställningen med hjälp av återbrukad inredning?

Positiv. Det uppskattades att vi tar hand om resurserna ansvarsfullt - både pengar och miljö. Kostnaden för en kontors omställning belastar såklart företag ekonomiskt och då har man ett ansvar att ta för alla som jobbar här. Sen miljöansvaret delar vi ju alla på - det är allas vår gemensamma framtid det handlar om.

blogg 1.jpg Arbetslounge för arbete enskilt eller tillsammans i mjukare miljö. .

Som ett väl etablerat och innovativt IT-bolag på 3 orter, flera affärsområde och ständig tillväxt – hur ser ni på vikten av en inspirerande arbetsmiljö?

IT-marknaden är het och det är stor konkurrens av talanger. Vi behöver behålla och attrahera nya stjärnor. Fysiska arbetsmiljön är absolut en viktig del i det arbetet. När man är på kontoret måste man känna att det ger ett mervärde att vara där, närhet till sina kollegor, annan kompetens och en kraft i den gemenskap som skapas. Precis som vikten av att all teknik ska fungera måste även arbetsmiljön i stort göra det.

Att köpa återbruk online, hur var den resan jämfört med när ni köpt ny inredning traditionellt på traditionellt sätt?

Att kunna köpa återbrukad inredning online på place2place gjorde tröskeln betydligt lägre än att köpa nytt. Många olika säljares gemensamma utbud på ett ställe gav en stor valfrihet och köpprocessen var som en e-handel vilket gjorde att vi gjorde inköpen när det passade oss i tiden och behövde inte ta hänsyn till tillverkningstid och ledtider på att invänta offerter.

Dessutom fanns det enkla guider att följa för hur man inreder olika ytor, hur stort bord och hur många stolar som får plats i lunchrum och mötesrum, antal arbetsplatser som får plats på en yta och vad man ska tänka på när det gäller ljud & ljus. Som IT-bolag gillar man såklart även innovativa lösningar som moodboards där man kunde skapa sig en visuell bild av hur dom valda produkterna ser ut tillsammans innan man köper dem. Smart!

Och leveransen gick bra?

Absolut. Då det var två ganska komplexa leveranser bad vi om lite logistisk hjälp från place2place kundservice. Dom samordnade det på ett bra sätt och vi kunde känna oss trygga.

ref insta 4.JPG

I kontorens mötesrum står nu kvalitets inredning från Lammhults, HÅG, Sa-möbler och Johansondesign vackert upplysta med belysning från FLOS. Estetik och komfort i perfekt kombination.

ref insta 3.jpg

Arbetsplatserna med fokus på ergonomi möblerades med produkter från EFG, Malmstolen och FLOKK, och på gemensamma arbetstor, lounge och kundytor står produkter från Glimakra of Sweden, Skandiform, Materia, Edsbyn och OFFECCT i flera härliga kombinationer.

Vill ni också få stöd i Er process med inköp av återbrukad inredning? - kontakta oss.