Avtalskund - din egen cirkulationsplats online.

Kombinera internt med externt återbruk via digitala avrop

Fördelen med att digitalisera fysiska föremål är att man kan dela med sig av dem till andra på några sekunder. Man kan även bestämma sig för att man bara vill se en viss kategori, färg, pris eller önskad funktion. När man sen är klar med sitt urval avropar man produkten med ett klick, oavsett om produkten kommer från den egna organisationen eller från en upphandlad leverantör.

I praktiken får ni en egen webshop med era egna villkor. Enklare blir det inte! Att avropa återbrukad inredning kan vara tidskrävande och inte minst komplicerat då det är en analog process som bygger på en bred kommunikation och subjektiv bedömning när olika produkter ska likställas. Genom att digitalisera hela processen finns de upphandlade avtalens totala erbjudande av produkter i ert marketplace. Att avropa digitalt istället för analogt ger tidsbesparande fördelar – både för den som gör inköpet samt administrationen som följer med den. Från e-faktura till statistik. Sömlöst.

Börja med det ena och uppgradera sen? Våra olika tjänster är tänkta att kunna förändras över tid. Kanske vill man börja med en intern cirkulation för att sedan koppla på avtalsfunktionen? Oavsett hur behovet ser ut idag kan ni alltid förändra ert marketplace i takt med ert eget hållbarhetsarbete utvecklas.

marketplace i datorn

Oavsett vilken av tjänsterna ni har från oss har ni möjligheten att visuellt se, filtrera och avropa från det bestånd som är på ert eget marketplace. Varje produkt har upp till 5 bilder och ska innehålla all den information som behövs för att avropa. Vill ni bara se ert interna tillgängliga bestånd väljer ni tjänsten Intern Cirkulation, vill ni bara se era upphandlade avtals- leverantörers utbud heter tjänsten Digitala Avrop. Vår mest omfattande tjänst heter Kombo och innehåller både den interna cirkulationen och avtalsleverantörernas utbud på samma marketplace. Med denna tjänst ser man internt och externt tillgängligt återbruk - sida vid sida!

Kontakta oss för en demo av tjänsten här