Våra samarbetspartners

Svensk tillverkning ger ett sunt återbruk. Genom att använda deras produkter mer än en gång vill vi minska behovet av import då vi är övertygade om att både kund och miljö mår bättre av den cirkulära processen med återbruk av kvalitet. Med detta vill vi även främja svensk tillverkning, transparens i varudeklarationen och kortare transporter.