CASE - Columbus

2022-06-23


99% återbruk. 100% inställning!

.

Columbus har flyttat in i Skanskas Aqua i Malmö.

En klimatsmart arbetsmiljö för alla medarbetare - och inte minst en inspirerande sådan!

Via place2place kunde projektet nå den mängd och urval av återbruk som behövdes för att göra hela inredningen hållbar - och utan kompromisser på estetik och funktion. Beställare och projektgrupp hade tidigt i processen en tydlig önskan om att det skulle bli ett hållbart projekt på alla sätt.

En inställningsfråga, -ett tydligt statement och en hållbar ambition som sänder positiva signaler till alla anställda och kunder.

Estimerad Co2 besparing genom att använda återbruk i projektet 17 165 kg

Hållbara företag inreder klimatsmart. Återbruk - den mest självklara trenden!

1.png 2.png

3.png 4.png

5.png

6.png

Nyfiken på hur man kan använda återbruk i ett helt projekt på ett enkelt, hållbart och kostnadseffektivt sätt?

Kontakta våra kundrådgivare – vi har nätverket.